Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 40/2023 ogłoszonego 15.11.2023 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 40/2023 ogłoszonego 15.11.2023 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie ginekologii
    i położnictwa w ramach:

– Oddziału Ginekologiczno Położniczego – całodobowo (normalna ordynacja oraz dyżury medyczne) wraz z zabezpieczeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, hospitalizacja – ginekologia; porody; pakiet onkologiczny; świadczenia poza pakietem onkologicznym;

– Poradni Ginekologiczno Położniczej.

  • MATKUB Sp. z o.o., 15-453 Białystok, ul. Nowy Świat 9/10

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, dnia 05.12.2023 r.