Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 43/2021 ogłoszonego 06.12.2021 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 43/2021 ogłoszonego 06.12.2021 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Świadczenia medyczne w formie badań, opisów USG, USG metodą DOPPLERA, USG neonatologicznych, opisów badań TK, pełnienie dyżurów medycznych, dyżurów pod telefonem przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii / radiodiagnostyki w Dziale Diagnostyki Obrazowej.

  • Maciej Rogulski, 15-521 Zaścianki, ul. Zaścianki 96/2

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 16.12.2021 r.