Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 44/2019 Neonatologii

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 44/2019 Neonatologii

Samodzielny Publiczny

 

Zakład Opieki Zdrowotnej

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

 

im. Jędrzeja Śniadeckiego

 

15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

 

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 44/2019 ogłoszonego 27.11.2019 r.

 

 

 

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 

 

 

 

  1. pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji
    (co najmniej 2 lata) w dziedzinie neonatologii lub pediatrii w Oddziale Neonatologii
    z Patologią i Intensywną Terapią

 

– Indywidualna Praktyka Lekarska Kamila Kwiatek-Średzińska

 

– Joanna Bielawska-Niekludow Indywidualna Praktyka Lekarska

 

– Karolina Brzozowska

 

– Katarzyna Werbel Indywidualna Praktyka Lekarska

 

– Praktyka Lekarska Kornel Semeran

 

 

 

 

Dyrektor Szpitala

dr. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

 

 


 

Białystok, 17.12.2019 r.