Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 44/2019

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 44/2019

Samodzielny Publiczny

 

Zakład Opieki Zdrowotnej

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

 

im. Jędrzeja Śniadeckiego

 

15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

 

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 44/2019 ogłoszonego 27.11.2019 r.

 

 

 

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 

  1. świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie genetyki,
    w Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią:

 

Prywatna Praktyka Lekarska dr n. med. Renata Posmyk

 

  1. świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej w Oddziale Neurologii
    a) Pododdział Udarowy:

 

– dr n. med. Karolina Domian

 

  1. świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie badań diagnostycznych – bronchofiberoskopii oraz konsultacji w zakresie chirurgii klatki piersiowej:

 

– Indywidualna Praktyka Lekarska dr n. med. Adam Cybulski

 

  1. świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie badań diagnostycznych – bronchofiberoskopii oraz konsultacji w zakresie pulmonologii:

 

– Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Swidzyńska

 

  1. świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie badań: USG, USG metodą DOPPLERA:

 

– Diagnostyka Medyczna–USG Mariusz Adam Januszko

 

 

 

Dyrektor Szpitala

dr. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

 

 

Białystok, 16.12.2019 r.