Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 45/2019 ogłoszonego 03.12.2019 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 45/2019 ogłoszonego 03.12.2019 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza po 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 

  • Tomasz Piotr Kozłowski

 

 Dyrektor Szpitala

  dr. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, 12.12.2019 r.