Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 46/2019

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 46/2019

Samodzielny Publiczny

 

Zakład Opieki Zdrowotnej

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

 

im. Jędrzeja Śniadeckiego

 

15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 46/2019 ogłoszonego 04.12.2019 r.

 

 

 

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 

 

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej w godzinach normalnej ordynacji  z funkcją lekarza kierującego oddziałem  na rzecz pacjentów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej 

 

  • Prywatna Praktyka Lekarska – Jerzy Piotr Lewko

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szpitala

dr. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

 

 

 


 

Białystok, 18.12.2019 r.