Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 46/2021 ogłoszonego 22.12.2021 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 46/2021 ogłoszonego 22.12.2021 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie urologii w ramach :

– Oddziału Urologii Onkologicznej i Ogólnej – całodobowo (normalna ordynacja oraz dyżury medyczne) wraz z zabezpieczeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, hospitalizacja – oddział; pakiet onkologiczny; świadczenia poza pakietem onkologicznym;

– Poradni Urologicznej.

  • UROMED – Zespół Lekarzy Urologów Robert Kozłowski i Partnerzy, 15-213 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 7 lok. 3

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie okulistyki
    w ramach:

Oddziału Chorób Oczu – całodobowo (normalna ordynacja oraz dyżury medyczne) wraz z zabezpieczeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;

– Poradni Okulistycznej;

– programów lekowych.

  • MALESIŃSKI – SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY OKULISTÓW, 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 209

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie ginekologii
    i położnictwa w ramach:

– Oddziału Ginekologiczno Położniczego – całodobowo (normalna ordynacja oraz dyżury medyczne) wraz z zabezpieczeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, hospitalizacja – ginekologia; porody; pakiet onkologiczny; świadczenia poza pakietem onkologicznym;

– Poradni Ginekologiczno Położniczej.

  • MATKUB Sp. z o.o., 15-453 Białystok, ul. Nowy Świat 9/10

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 30.12.2021 r.