Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 46/2023 ogłoszonego 22.12.2023 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 46/2023 ogłoszonego 22.12.2023 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielanie świadczeń  medycznych przez lekarza, lekarza stomatologa specjalistę
    w zakresie chirurgii szczękowo, – twarzowej, lekarza specjalistę w zakresie chirurgii plastycznej w ramach:

  • Oddział Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej – normalna ordynacja oraz dyżury medyczne, hospitalizacja – oddział;

  • Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie Chirurgii Plastycznej w Oddziałach Szpitala;

  • Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej;

  • Poradni Chirurgii Plastycznej.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:

  1. MFPSurg Sp. z o.o., 15-156 Białystok, ul. Skrzatów 51D

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, dnia 29.12.2023 r.