Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 47/2019 ogłoszonego 04.12.2019 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 47/2019 ogłoszonego 04.12.2019 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

  1. Udzielanie świadczeń w zakresie usług opiekuna medycznego na rzecz pacjentów:

  • Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (dni robocze od 7:00 – 15:00)

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:

  • Naprzód Hospital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

 

  1. Udzielanie świadczeń w zakresie usług opiekuna medycznego na rzecz pacjentów:

  • Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego (7 dni w tygodniu)

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:

 

  • Naprzód Hospital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

 

 

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa


dr n. med. Agnieszka Janke

 


Białystok, 23.12.2019 r.