Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 48/2018 ogłoszonego 20.06.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 48/2018 ogłoszonego 20.06.2018 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza POZ w Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 • Barbara Julia Pytlewska

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii w Poradni  Laryngologii Ogólnej.

 • Izabela Michalczuk

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii dziecięcej w Poradni Neurologii Dziecięcej.

 • Lilianna Cybulko

 1. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę  w dziedzinie pediatrii 
  w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej.

 • Anna Gościk

 1. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza po 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie w dziedzinie lub otorynolaryngologii 
  w Oddziale Otolaryngologii.

 • Karolina Krutul – Hojden

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, 03.07.2018 r.