Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 51/2020

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 51/2020

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Jędrzeja Śniadeckiego
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 51/2020 ogłoszonego 07.12.2020 r.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym, w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:
• ANMED Anna Walesiuk
• Gabinet Lekarski Agnieszka Walicka – Pyłko
• Indywidualna Praktyka Lekarska Robert Kobus
• Indywidualna Praktyka Lekarska Robert Sawicki
• Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alina Fiedoruk
• Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Iwona Łukaszewicz
• Praktyka Lekarska Katarzyna Bielak-Mydłowska
• Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Milena Romanowska
• Siarhei Krupski
• Prywatna Praktyka Lekarska Łukasz Supronowicz

Dyrektor
dr n. med.
Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 18.12.2020r