Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 53/2019

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 53/2019

Samodzielny Publiczny

 

Zakład Opieki Zdrowotnej

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

 

im. Jędrzeja Śniadeckiego

 

15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 53/2019 ogłoszonego 20.12.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 

 

 1. świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym, w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych.

 

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:

 

 • ANMED Anna Walesiuk

 • Gabinet Lekarski Agnieszka Walicka – Pyłko

 • Indywidualna Praktyka Lekarska Jolanta Grabala

 • Indywidualna Praktyka Lekarska Olga Karoza

 • Indywidualna Praktyka Lekarska Robert Kobus

 • Indywidualna Praktyka Lekarska Robert Sawicki

 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alina Fiedoruk

 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Iwona Łukaszewicz

 • Praktyka Lekarska Katarzyna Bielak-Mydłowska

 • Prywatna Praktyka Lekarska Joanna Florczuk-Leończuk

 • Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Milena Romanowska

 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Szafran-Wilczyńska

 

 

 

Dyrektor Szpitala

 


dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 03.01.2020r