Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 54/2020 ogłoszonego 18.12.2020 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 54/2020 ogłoszonego 18.12.2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:

  • Chirurgia (świadczenia ambulatoryjne, hospitalizacja całodobowo, konsultacje, hospitalizacja – pakiet onkologiczny oraz hospitalizacja – świadczenia poza pakietem onkologicznym)

  • Lekarska Spółka Partnerska Chirurgia Nova Czubek i Partnerzy

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 31.12.2020 r.