Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 57/2018 ogłoszonego 16.08.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 57/2018 ogłoszonego 16.08.2018 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert  PK Nr 57/2018 ogłoszonego 16.08.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Badania audiometryczne (audiogram tonalny, badania impedancyjne słuchu) na rzecz pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Otolaryngologii i diagnozowanych w Poradni Laryngologicznej.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:

  • ASC SŁUCHMED Sp. z o. o .

Białystok, 29.08.2018 r.