Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 58/2018 ogłoszonego 12.09.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 58/2018 ogłoszonego 12.09.2018 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert  PK Nr 58/2018 ogłoszonego 12.09.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza  lub felczera

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:

  • Małgorzata Dmochowska
  • Barbara Julia Pytlewska
  • Agnieszka Kamińska – Cylwik
  • Artur Mateusz Majewski

 

Białystok, 18.09.2018 r.