Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 62/2018 ogłoszonego 04.10.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 62/2018 ogłoszonego 04.10.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

    1. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza po co najmniej 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, anestezjologii lub neurologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:
    • Indywidualna Praktyka Lekarska Marzena Binert

    2. Udzielanie przez lekarza specjalistę świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej z funkcją zastępcy lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:
    • Lech Lasota

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 17.10.2018 r.