Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 63/2018 ogłoszonego 05.10.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 63/2018 ogłoszonego 05.10.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

    1. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:
    • Prywatna Praktyka Lekarska Jerzy Piotr Lewko

    2. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie chirurgii naczyń.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:
    • Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Chlabicz

    3. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie dermatologii.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:
    • Małgorzata Janczyło – Jankowska

    4. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie hematologii dziecięcej.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:
    • Indywidualna Specjalistyczna  Praktyka Lekarska Łucja Dakowicz

    5. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie onkologii dziecięcej.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:
    • Indywidualna Specjalistyczna  Praktyka Lekarska Łucja Dakowicz

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 16.10.2018 r.