Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 64/2018 ogłoszonego 16.10.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 64/2018 ogłoszonego 16.10.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:

  • Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Agnieszka Hańko
  • Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Izabela Zapert

2. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Urologii Onkologicznej i Ogólnej. 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:

  • Agnieszka Gajo-Hermanowicz
  • Karol Kopańczyk

Białystok, 25.10.2018 r.