Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 66/2018 ogłoszonego 09.11.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 66/2018 ogłoszonego 09.11.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:

  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Łucja Dakowicz
  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Joanna Maria Dąbrowska

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski   

Białystok, 20.11.2018 r.