Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 67/2018 ogłoszonego 19.11.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 67/2018 ogłoszonego 19.11.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:

  • Agnieszka Grzeszczuk
  • Maciej Romanowski

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 27.11.2018 r.