Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 68/2018 ogłoszonego 23.11.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 68/2018 ogłoszonego 23.11.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

1. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę  w dziedzinie kardiologii  lub chorób wewnętrznych  w  Oddziale  Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej, w godzinach normalnej ordynacji i pełnienie dyżurów medycznych + implantacja stymulatorów 1-jamowych i 2-jamowych + implantacja kardiowerterów – defibrylatorów (ICD).

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrana oferta:
    • JACMED Indywidualna praktyka Lekarska Jackowski Tomasz

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 30.11.2018 r.