Jesteś na stronie: Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu 55/2018

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu 55/2018

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 55/2018  w zakresie:

Udzielanie świadczeń w zakresie usług opiekuna medycznego przez 7 dni w tygodniu od godz. 7:00 do 15:00 na rzecz pacjentów:
    • Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
    • Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii,
    • Oddziału Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych,
    • Oddziału Neurologii i Pododdziału Udarowego,
    • Oddziału Ortopedyczno-Urazowego,
    • Oddziału Urologii Onkologicznej i Ogólnej

Uzasadnienie:
Odrzucono ofertę, która wpłynęła.

Białystok, 24.08.2018 r.