Jesteś na stronie: Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu

Działając na podstawie zarządzenia 44/2011-Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, jako Udzielający zamówienia, Komisja Konkursowa informuje:

Ulega przesunięciu z dnia 15 grudnia 2011r. na dzień 20 grudnia 2011r. o godz. 14.00 termin rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie udzielania zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

  • 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji i w trybie dyżurowym)
  • 2. Szpitalny Oddział Ratunkowy (udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji i w trybie dyżurowym)
  • 3. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji i w trybie dyżurowym)
  • 4. Oddział Otolaryngologii (udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie dyżurowym)
  • 5. Oddział Neurologii (udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie dyżurowym)
  • 6. Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej (udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji i w trybie dyżurowym)
  • 7. Oddział Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii (udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji)