Jesteś na stronie: Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie o przesunięciu terminu roztrzygnięcia konkursu

Działając na podstawie zarządzenia 44/2011-Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, jako Udzielający zamówienia, Komisja Konkursowa informuje:

Ulega przesunięciu z dnia 20 grudnia 2011r. na dzień 23 grudnia 2011r. o godz. 15.00 termin rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie udzielania zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

  • 1. Urologia (hospitalizacja i ambulatoryjna opieka specjalistyczna)
  • 2. Okulistyka (hospitalizacja i ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz świadczenia medyczne w SOR)
  • 3. Ginekologia i Położnictwo (hospitalizacja i ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz świadczenia medyczne w SOR)
  • 4. Neonatologia (hospitalizacja i ambulatoryjna opieka specjalistyczna)
  • 5. Ortopedia (ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie Poradni Urazowo-Ortopedycznej)
  • 6. Chirurgia Ogólna (świadczenia zdrowotne z zakresu chirurgii ogólnej o profilu neurochirurgicznym)