Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na stanowisko Pielęgniarki w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na stanowisko Pielęgniarki w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 pilnie zatrudni pracowników w ramach umowy o pracę na stanowisko:

I. Pielęgniarki w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej – 2 osoby, pełny wymiar, system pracy zmianowej ( 7:00-19:00, 19:00-7:00)

Wymagania:
– wykształcenie wyższe lub średnie  medyczne

Dokumenty:
-podanie
-życiorys CV
-kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
-kserokopia prawa wykonywania zawodu
-inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia 31 maja 2017 r. na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-pielęgniarka   w Oddziale………….
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 85 7488 507, 85 7488 512

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 10.05.2017r.