Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na stanowisko Pielęgniarki w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na stanowisko Pielęgniarki w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 pilnie zatrudni pracowników w ramach umowy o pracę na stanowisko:

 

  • Pielęgniarki w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej – 1 osoba, pełny wymiar, system pracy zmianowej ( 7:00-19:00, 19:00-7:00)

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe lub średnie  medyczne

Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia 28 kwietnia 2017 r. na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-położna w Oddziale………….
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 85 7488 507, 85 7488 512

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 18.04.2017 r.