Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie unieważnienia konkursu ofert PK Nr 37/2017

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia konkursu ofert PK Nr 37/2017

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn.  zm.)

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

 

konkurs ofert Nr 37/2017  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

1. Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów  Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

 

Uzasadnienie:
– Odrzucono oferty, które wpłynęły

 

 

1. Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
2. Udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego w godzinach normalnej ordynacji ( 7;00-15:00)
3. Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej
4. Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Pracowni Endoskopowej

 

Uzasadnienie:
Nie wpłynęła żadna oferta.
                           

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 19.06.2017 r.