Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na stanowisko hydraulika

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na stanowisko hydraulika

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 pilnie zatrudni pracownika na stanowisko:

 

  • hydraulika – 1 osoba, pełny etat, system pracy zmianowy

 

Wymagania:

 

  • wykształcenie średnie lub zasadnicze

  • mile widziane aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „E”, grupa 2 i 3 ( Rozp. MGPiPS z 28.04.2003r.)

  • doświadczenie zawodowe

 

Dokumenty:

 

  • podanie

  • życiorys CV

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata

  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

 

 

Dokumenty należy składać do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 15:00 na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-stanowisko ………….

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

DYREKTOR SZPITALA

 

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

 

 

Białystok, 2017.03.23