Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na stanowisko pielęgniarki anestezjologicznej w Bloku Operacyjnym (22.03.2017)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na stanowisko pielęgniarki anestezjologicznej w Bloku Operacyjnym (22.03.2017)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowisko:

 

  • pielęgniarki anestezjologicznej w Bloku Operacyjnym – 3 osoby, system pracy jednozmianowej (8:00-15:35)

 

 

I. Wymagania:

  • wykształcenie wyższe lub średnie medyczne
  • kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego lub specjalizacja

II. Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Dokumenty należy składać do dnia 07 kwietnia 2017 r. na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-pielęgniarka,   w Oddziale………….
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 22.03.2017 r.