Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia ratownika z KPP do karetki

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia ratownika z KPP do karetki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

zatrudni pracowników na stanowisko:

  • ratownik (z KPP) w transporcie sanitarnym

 

Dokumenty:

  • Podanie,
  • CV,
  • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagania:

  • Wykształcenie średnie,
  • Ukończony kurs KPP,
  • Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami.

Dokumenty należy składać do dnia 21.03.2022 r. na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26.

Dokumenty należy składać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs – stanowisko: ratownik (z KPP) w transporcie sanitarnym.

Informujemy, że Administratorem danych jest SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: ratownik (z KPP) w transporcie sanitarnym prowadzonego przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Jednocześnie oświadczam,
że zostałam poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.