Jesteś na stronie: Ogłoszenie zatrudnienia pracownika na stanowisko Informatyka

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie zatrudnienia pracownika na stanowisko Informatyka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

zatrudni pracownika na stanowisko:

 • Informatyk

Dokumenty:

 • Podanie,

 • CV,

 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły oraz prawo wykonywania zawodu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagania:

 • znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego oraz umiejętność diagnozowania usterek (mile widziane doświadczenie);

 • znajomość systemów operacyjnych (w tym serwerowych) z rodziny MS Windows;

 • znajomość podstaw budowy, działania i administracji sieci LAN, WAN;

 • dokładność i sumienność w wykonywaniu zadań;

 • umiejętność myślenia analitycznego;

 • zdolność szybkiego uczenia się;

 • wysoka kultura osobista;

 • komunikatywność i asertywność w kontaktach z klientami/pracownikami Szpitala;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • umiejętność pracy pod presją czasu;

 • umiejętność myślenia kreatywnego i innowacyjnego;

 • znajomość języka angielskiego na poziomie czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej;

Mile widziana znajomość:

 • środowiska Microsoft Active Directory;

 • oprogramowania Comarch Optimed;

 • znajomość relacyjnych baz danych Oracle, MSSQL, PostgreSQL, MySQL;

 • programowania w językach: PHP, HTML, JavaScript, SQL;

 • funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce;

 • zasad raportowania i sprawozdawczości z realizacji usług medycznych;

 

Dokumenty należy składać na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs – stanowisko: informatyk

Informujemy, że Administratorem danych jest SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
 ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: informatyk prowadzonego przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.