Jesteś na stronie: Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację spraw ochrony przeciwpożarowej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację spraw ochrony przeciwpożarowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

 

 

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

ogłasza konkurs ofert na realizację spraw ochrony przeciwpożarowej na okres 2 lat

Oferty należy składać w kancelarii Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

najpóźniej do dnia 23.04.2015 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala w budynku administracji

w dniu 23.04.2015 r. o godz. 11.15.

Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu składania ofert

bez podania przyczyn.

Oferent ma prawo złożyć umotywowaną skargę lub protest dotyczący konkursu ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 085-7488-530,

oraz na stronie internetowej www.sniadecja.pl.”

 

 

DYREKTOR SZPITALA

Urszula Łapińska

 

Pliki do pobrania:


Białystok 09.04.2015 rok