Jesteś na stronie: Ogłoszenie o odwołaniu konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych diagnostycznych w zakresie badań tomografii komputerowej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o odwołaniu konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych diagnostycznych w zakresie badań tomografii komputerowej

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU
zawiadamia o

O D W O Ł A N I U

konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych diagnostycznych w zakresie badań tomografii komputerowej w lokalizacji SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku  ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

Rodzaj świadczeń: 1) Świadczenia zdrowotne diagnostyczne tomografii komputerowej wykonywane na rzecz SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Zakres świadczeń: 1) świadczenie w zakresie tomografii komputerowej (wraz z opisem) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Krystyna Kulesza-Huryń

Białystok, dnia 18 października 2013r.