Jesteś na stronie: Ogłoszenie o przetargu (licytacji)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu (licytacji)

Ogłoszenie o przetargu (licytacji)
aparatu RTG z ramieniem C BV Libra
 
 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż:

 

Aparatu RTG z ramieniem C BV Libra 001857, rok prod. 2008

 

I. Przedmiot przetargu

Mobilny aparat RTG z ramieniem C BV Libra znajduje się na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Cena wywoławcza: 100 000 zł brutto.
Przedmiot przetargu można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu tel. 857488110 z Panią Krystyną Kozłowską na oddziale SOR.
Opis stanu technicznego, opis aparatu, parametry techniczne do uzyskania nieodpłatnie ze strony internetowej Szpitala, jako załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż aparatu RTG z ramieniem C pod adresem: http://www.sniadecja.pl.

II. Szczegółowe warunki przetargu (licytacji)

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji)… umieszczony na stronie internetowej Szpitala: www.sniadecja.pl. Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

III. Wadium

Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 5 000 zł w kasie SPZOZ WSZ lub na konto SPZOZ WSZ nr 67 1160 2202 0000 0002 0732 8271.

IV. Licytacja

Licytacja odbędzie się dnia 12.12.2012 o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej SPZOZ WSZ w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26.

V. Kontakt

W sprawach technicznych: Mariusz Krepski tel. 85 7488283
W sprawach ogólnych: Bogdan Warzeszkiewicz tel. 85 7488535

 

Białystok, dnia 22 listopada 2012 r.


 


Dokumenty do pobrania: