Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konsultacji okulistyczntch w ramach medycyny pracy

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konsultacji okulistyczntch w ramach medycyny pracy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu w zakresie udzielania kompleksowych świadczeń zdrowotnych w trybie konsultacji okulistyczntch w ramach medycyny pracy z dnia 23.03.2012 roku

Pkt. 1

 

Komisja zebrała się w składzie

  • 1. Maria Waśkiewicz – Przewodniczący
  • 2. Agnieszka Janke – Członek
  • 3. Iwona Jastrząb – Członek
  • 4. Alicja Buzun – Członek
  • 5. Dorota Bajkowska – Sekretarz

oznaczonym w Zarządzeniu Dyrektora Samodzielnego Publicznego ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku nr 23/2012 z dnia 21.03.2012r.

 

Pkt. 2

 

Konkurs został ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej–Curie 26, 15-950 Białystok. Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Administracji Szpitala w dniu 29.03.2012r. o godz. 10.00

Pkt. 3

 

Komisja Konkursowa stwierdziła wpłynięcie jednej oferty która wpłynęła w terminie.

  • 1. R. Malesiński i Partnerzy Spółka Lekarska w Białymstoku ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 209.

 

Pkt. 4

 

Komisja po sprawdzeniu oferty stwierdziła, że spełnia wymogi formalno-prawne zawarte i określone w regulaminie konkursu.

Pkt. 5

 

Nie ma ofert nie spełniających wymogów formalnych oraz ofert, które wpłynęły po terminie określonym w ogłoszeniu konkursu.

Pkt. 6

 

Decyzją Komisji konkursowej została przyjęta oferta.

Białystok, dnia 30 marca 2012 r.