Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert: na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert: na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert: na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej – w przypadku awarii sprzętu zamawiającego.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert: na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej – w przypadku awarii sprzętu zamawiającego z dnia 26.05.2014r..

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne został ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok w dniu 28.04.2014r. oraz w dniu 14.05.2014r. (zmiana terminu składania ofert). Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Administracji Szpitala w dniu 26.05.2014 o godz. 12:00.

W dniu 26.05.2014r. Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs ofert na   udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej – w przypadku awarii sprzętu zamawiającego. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dokonano wyboru  oferty najkorzystniejszej dla udzielającego zamówienia:
TMS DIAGNOSTYKA  Sp. z o.o., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 84.

Dyrektor

Urszula Łapińska