Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi Bloku Operacyjnego – pielęgniarstwo anestezjologiczne z funkcją zastępcy kierownika Bloku Operacyjnego

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi Bloku Operacyjnego – pielęgniarstwo anestezjologiczne z funkcją zastępcy kierownika Bloku Operacyjnego

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert:
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi Bloku Operacyjnego – pielęgniarstwo anestezjologiczne z funkcją zastępcy kierownika Bloku Operacyjnego

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne został ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej–Curie 26, 15-950 Białystok w dniu 20.05.2014r. Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Administracji Szpitala w dniu 29.05.2014 o godz. 13:00.

W dniu 29.05.2014r. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi Bloku Operacyjnego – pielęgniarstwo anestezjologiczne z funkcja zastępcy kierownika Bloku Operacyjnego. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej dla udzielającego zamówienia:

  • Ewa Obuchowska, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Orzeszkowej 12

Dyrektor Szpitala
Urszula Łapińska

Białystok, 30.05.2014r.