Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert – Oddział Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - Oddział Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert – Oddział Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji i w trybie dyżurowym na Oddziale Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku informuje, że decyzją Komisji konkursowej z dnia 22.12.2011 r. postępowanie konkursowe zostało anulowane z powodu braku kontraktu z NFZ.

Białystok, dnia 22 grudnia 2011 r.