Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert – pielęgniarstwo operacyjne

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - pielęgniarstwo operacyjne

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi Bloku Operacyjnego – pielęgniarstwo operacyjne

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne został ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok w dniu 17.03.2014r. Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Administracji Szpitala w dniu 24.03.2014 o godz. 13:00. W dniu 24.03.2014r.

Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych dla udzielającego zamówienia:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi Bloku Operacyjnego – pielęgniarstwo operacyjne

  • Dorota Rodziewicz Praktyka Pielęgniarki Operacyjnej, 15-666 Białystok, ul. Szarych Szeregów 9a/16
  • Joanna Wawrzeniuk Praktyka Pielęgniarki Operacyjnej, 15-345 Białystok, ul. Zachodnia 20/17

 

Białystok, dnia 24 marca 2014r..