Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert – Szpitalny Oddział Ratunkowy

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert – Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji i w trybie dyżurowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku informuje, że w wyniku postępowania konkursowego, decyzją Komisji konkursowej z dnia 22.12.2011 r. wybrani zostali następujący oferenci:

  • 1. Indywidualna Praktyka Lekarska – Michał Chlabicz, 15-394 Białystok, ul. Celownicza 37/14
  • 2. Prywatna Praktyka Lekarska – Przemysław Chorąży, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 35
  • 3. Indywidualna Praktyka Lekarska – Anna Walesiuk, 16-001 Kleosin, Ignatki-Osiedle, ul. Jodłowa 8A m19
  • 4. Indywidualna Praktyka Lekarska – Irena Marianna Grabowska, 15-763 Białystok, ul. Ogrodniczki 64
  • 5. Indywidualna Praktyka Lekarska – Marta Jakoniuk, 15- 085 Białystok, ul. Branickiego 27 m 83
  • 6. Indywidualna Praktyka Lekarska – Monika Ściana-Oleszczuk, 15-776 Białystok, ul. Konstytucji 3 Maja 22 m 29
  • 7. Indywidualna Praktyka Lekarska – Andrzej Nienartowicz, 15-820 Białystok, ul. Zagórna 23/95

Białystok, dnia 22 grudnia 2011 r.