Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej a) Pracownia Hemodynamiki

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej a) Pracownia Hemodynamiki

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert  : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza  w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej a) Pracownia Hemodynamiki

z dnia 23.05.2014r..

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne został ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok w dniu 13.05.2014r. Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Administracji Szpitala w dniu 23.05.2014 o godz. 11:30.

W dniu 23.05.2014r. Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej a) Pracownia Hemodynamiki. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dokonano wyboru  oferty najkorzystniejszej dla udzielającego zamówienia:

  • JACMED Indywidualna  Praktyka Lekarska Jackowski Tomasz,  15-215 Białystok, ul. Konopnickiej 12c/37


Z up. Dyrektora

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karol Kozłowski