Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert ns udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza po 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert ns udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza po 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert  : udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza po 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii  w  Oddziale Otolaryngologii

z dnia 14.08.2014r..

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne został ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok w dniu 01.08.2014r. Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Administracji Szpitala w dniu 11.08.2014 o godz. 12:30.

W dniu 14.08.2014r. Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dokonano wyboru  ofert najkorzystniejszych dla udzielającego zamówienia:

  • DOKMED Usługi medyczne Dorota Kuryga,  15-532 Białystok, ul. Jaskółcza 12
  • Greta Ewa Berger lekarz medycyny- rezydent, 15-208 Białystok, ul. Elizy Orzeszkowej 16/22

 

DYREKTOR SZPITALA

Urszula Łapińska