Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych w SOR

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych w SOR

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne został ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok w dniu 21.07.2014r. Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Administracji Szpitala w dniu 01.08.2014 o godz. 13:00.

W dniu 06.08.2014r. Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dokonano wyboru  oferty najkorzystniejszej dla udzielającego zamówienia:

  • JACMED Indywidualna Praktyka Lekarska Jackowski Tomasz, 15-215 Białystok, ul. Konopnickiej 12c/37

 

Dyrektor
Urszula Łapińska

Białystok, 2014.08.06