Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie  anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

z dnia 27.12.2013r.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne został ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok w dniu 16.12.2013r. Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Administracji Szpitala w dniu 24.12.2013 o godz. 11.00.

W dniu 27.12.2013r. Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dokonano wyboru  oferty najkorzystniejszej dla udzielającego zamówienia, w następującym zakresie:
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  anestezjologii i intensywnej terapii

1. Indywidualna Praktyka Lekarska Robert Sawicki, 15-820 Białystok, ul. Zagórna 27/35
2. Praktyka Lekarska Katarzyna Bielak-Mydłowska, 15-865 Białystok, ul. Sokólska 19 lok. 15

 

Dyrektor
Urszula Łapińska