Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie endokrynologii oraz genetyk

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie endokrynologii oraz genetyk

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie  endokrynologii oraz genetyki

z dnia 4.12.2013r.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne został ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok w dniu 26.11.2013r. Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Administracji Szpitala w dniu 4.12.2013 o godz. 13.00.

W dniu 4.12.2013r. Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dokonano wyboru  ofert najkorzystniejszych dla udzielającego zamówienia, w następujących zakresach:

 

  • świadczenia udzielane przez lekarza endokrynologa w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii w godzinach normalnej ordynacji- planowane zawarcie 2 umów.
  • świadczenia udzielane przez lekarza w formie konsultacji w zakresie genetyki, w Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią – planowane zawarcie 1 umowy.

1. Iwonna Teresa Borejszo  15-099 Białystok ul. Przygodna 12 m 9
2. Mariusz Pułka 15-224 Białystok ul. Parkowa 2A/10
3. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Renata Posmyk 15-224 Białystok ul. Parkowa 14/84

Dyrektor

 

Urszula Łapińska