Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej (aktualizacja 2013.12.02)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej (aktualizacja 2013.12.02)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, OGŁOSZONEGO DNIA 15 LISTOPADA 2013 ROKU

 

świadczenia zdrowotne diagnostyczne tomografii komputerowej (wraz z opisem) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

wpłynęły oferty:

  • 1. Centrum Medyczne DIAGMEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 15-099 Białystok ul. Legionowa 14/16 lok.3,
    Proponowana cena brutto za 1 badanie TK – 65 zł.
  • 2. TMS Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiertniczej 84, 02-952 Warszawa,
    Proponowana cena brutto za 1 badanie TK – 72 zł.

 

wybrano ofertę wykonawcy:

  • Centrum Medyczne DIAGMEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 15-099 Białystok ul. Legionowa 14/16 lok.3

 

Uzasadnienie

Po merytorycznym i formalnym sprawdzeniu złożonej oferty Zamawiający wybrał Oferenta Centrum Medyczne DIAGMEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 15-099 Białystok ul. Legionowa 14/16 lok.3. Oferta złożona przez tę firme spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w regulaminie konkursu ofert na świadczenie zdrowotne z dnia 15 listopada 2013 r.

 

Dyrektor
Urszula Łapińska

Białystok, dnia 25 listopada 2013 r.


Aktualizacja 02.12.2013 roku: