Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej w Oddziale Neurologii a) Pododdział Udarowy oraz świadczenia udzielane przez technika elektroradiologii w zakresie radiologii zabiegowej (leczenie bólu) w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne został ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok w dniu 22.01.2014r. Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Administracji Szpitala w dniu 31.01.2014 o godz. 13.00.

W dniu 31.01.2014r. Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej dla udzielającego zamówienia, w następującym zakresie:
  • świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej w Oddziale Neurologii a) Pododdział Udarowy: Karolina Domian, 15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 6/21
  • świadczenia udzielane przez technika elektroradiologii w zakresie radiologii zabiegowej (leczenie bólu) w DDO Elżbieta Dorota Trahearn, 18-100 Łapy, ul. Długa 66

Dyrektor
Urszula Łapińska

Białystok, dnia 03 luty 2014 r.