Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pkt 1

Komisja zebrała się w składzie oznaczonym w Zarządzeniu Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku nr 61/2013 z dnia 24 lipca 2013r.

Pkt 2

Konkurs został ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej–Curie 26, 15-950 Białystok. Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Administracji Szpitala w dniu 29.07.2013r. o godz. 13.00

Pkt 3

Komisja Konkursowa stwierdziła wpłynięcie trzech ofert. Wszystkie oferty wpłynęły w terminie.

  • 1. Anna Adamczyk-Przychodzeń
  • 2. Praktyka Lekarska Michał Zagórski
  • 3. Indywidualna Praktyka Lekarska Andrzej Siemieniako

 

Pkt 4

Komisja po sprawdzeniu ofert stwierdziła, że wszystkie spełniają wymogi formalno prawne zawarte i określone w regulaminie konkursu.

Pkt 5

Nie ma ofert nie spełniających wymogów formalnych oraz ofert, które wpłynęły po terminie określonym w ogłoszeniu konkursu.

Pkt 6

Decyzją Komisji konkursowej zostały przyjęte wszystkie trzy oferty.

Dyrektor Szpitala
Urszula Łapińska

Białystok, dnia 30 lipca 2013 r.