Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu w zakresie udzielania kompleksowych świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z dnia 27.01.2012 roku

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu w zakresie udzielania kompleksowych świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z dnia 27.01.2012 roku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu w zakresie udzielania kompleksowych świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z dnia 27.01.2012 roku

Pkt. 1

 

Komisja zebrała się w składzie

  • 1. Zdzisław Gołaszewski – Przewodniczący
  • 2. Iwona Jastrząb – Członek
  • 3. Barbara Baran – Członek
  • 4. Alicja Buzun – Członek
  • 5. Dorota Bajkowska – Sekretarz

oznaczonym w Zarządzeniu Dyrektora Samodzielnego Publicznego ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku nr 5/2012 z dnia 13.01.2012r.

 

Pkt. 2

 

Konkurs został ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej–Curie 26, 15-950 Białystok. Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Administracji Szpitala w dniu 24.01.2012r. o godz. 9.00.

Pkt. 3

 

Komisja Konkursowa stwierdziła wpłynięcie trzech ofert wszystkie oferty wpłynęły w terminie.

  • 1. Gabinet Lekarski – Specjalność Neurologia i Rehabilitacja Prof. dr hab.n.med. Ryszard Kinalski.
  • 2. ELMED Gabinet Internistyczny dr n.med. Elżbieta Litwiejko – Pietryńczak.
  • 3. Indywidualna Praktyka Lekarska – Michał Chlabicz.

 

Pkt. 4

 

Komisja po sprawdzeniu ofert stwierdziła, że wszystkie spełniają wymogi formalno-prawne zawarte i określone w regulaminie konkursu.

Pkt. 5

 

Nie ma ofert nie spełniających wymogów formalnych oraz ofert, które wpłynęły po terminie określonym w ogłoszeniu konkursu.

Pkt. 6

 

Decyzją Komisji konkursowej zostały przyjęte wszystkie oferty.

Białystok, dnia 27 stycznia 2012 r.