Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 03.10.2016r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 03.10.2016r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • 1. Procedur w kardiologii i elektrofizjologii tj. implantacja stymulatora jednojamowego, dwujamowego (VVI, DDD), kardiowertera-defibrylatora jednojamowego, dwujamowego (ICD V-R, ICD D-R), kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego (CR T-D), stymulatora resynchronizującego (CR T-P) oraz wykonywanie ablacji

  • Indywidualna Praktyka Lekarska Adam Gorlo, 16-400 Suwałki, ul. Utrata 2/83

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 2016.10.12.